КОЛЦЕНТЪР: Пон. - Пет. 9:00 - 13:00 и 14:00 - 17:00 ; Събота 9:00 - 11:30 и 13:00 - 15:00 ПОЧИВЕН ДЕН: Неделя

Авторско право

Всички права запазени © DBK Dimitrov

Всички изображения, текстове, документи, бази данни, програмен код и друга информация, публикувани на https://www.dbkdimitrov.com са собственост на Димитров ЕООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от Наказателния кодекс на Пепублика България.

Забранява се копирането на заглавията, изображенията, текстовете и/или части от тях публикувани на https://www.dbkdimitrov.com или други страници с домейн dbkdimitrov.com, и разпространението им с комерсиална цел.

Всяко копиране, превеждане, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и/или разпространение, както и въвеждани в информационни системи, включително компютърни, може да стане само с изрично писмено разрешение на Димитров ЕООД или с откупено авторско право.

Разрешава се заглавия, изображения, текстовете и/или части от тях да бъдат публикувани или споделяни в интернет сайтове с некомерсиална цел – блогове, форуми, социални мрежи и др., само след посочване на линк към страницата от която са копирани или домейна https://www.dbkdimitrov.com, при условие, че това не причинява имуществени или неимуществени вреди и не уронва авторитета на дружеството Димитров ЕООД.

Обидата и клеветата в интернет пространството, блогове, форуми, социални мрежи и др. са престъпления от частен характер и Димитров ЕООД ще инициира наказателното производство, чрез подаване на частна тъжба до компетентния наказателен съд, за да потърси съдебна защита. Едновременно с това ще да бъде присъединен и граждански иск за парично обезщетение за претърпените от деянието вреди. 

Задължително е да не се преработва, редактира или променя съдържанието както на текстовете, така и на изображенията.

Всички лога и/или запазени марки, представени на сайта, са собственост на съответните им притежатели и/или Димитров ЕООД и не трябва да се използват по никакъв начин без изричното предварително писмено съгласие на притежателя им.

Достъпът, разглеждането и/или използването на този сайт се извършват съгласно условията и указанията, посочени в сайта, както и съгласно приложимото законодателство, разпоредби и наредби, включително, но не само, законодателството отнасящо се до търговските марки и правото на тайна и публичност.

Използвайки настоящият сайт вие приемате и се съгласявате с горепосочените!

Всички права запазени Димитров ЕООД © DBK Dimitrov

МАГАЗИН: Пон. - Пет. 9:00 - 18:00, Обедна почивка 13:00 - 14:00, Събота 09:00 - 15:00 ПОЧИВЕН ДЕН: Неделя